Business portréty

Business portréty predstavujú zachytenie pracovníkov, manažérov, riaditeľov firiem, obyčajne v ich obchodných priestoroch a teda prostredí spoločnosti. V tomto type portrétov sa snažíme o zachytenie aj o profesného pozadia danej osoby. Snažíme sa tak jeho povolanie a pozíciu vo firme preniesť aj do samotnej fotografie.

Business portréty často krát pripomínajú až fashion či reklamnú fotografiu, a snažíme sa v nich pracovať s farbami a ideou spoločnosti.

(Visited 35 times, 1 visits today)