Interiéry / Exteriéry

Interiérová a exteriérová fotografia sa taktiež označuje ako fotografia architektúry. Jedná sa o zachytenie obchodných,výrobných alebo obytných priestorov spoločností a osôb. V prípade exteriérovej fotografie ide o nafotenie budovy zvonka. Patria sem aj fotografie pozemkov.

Pri tomto type fotografie hrá každý detail veľkú úlohu. V prom rade je to voľba vhodného a zároveň zaujímavého uhla pohľadu z ktorého sa fotografia nasníma. Následne prichádza na rad obyčajne aj hodinové usporadúvanie prvkov v priestore. Dbáme na súmernosť línií a čistotu priestoru, čo má za následok v spojení s detailným post-processom (retušou), výsledok pripomínajúci často krát až počítačovú grafiku.

(Visited 17 times, 1 visits today)