Klasické portréty

Obor klasických portrétov zahrňa tzv. životopisné fotografie. Jedná sa o portrét osoby zachytávajúci hlavu, ramená a obyčajne stred hrudníka. Najčastejšie orezanie fotografie je štvorec, ktorý ponúka najvyváženejší pomer strán a pôsobí tak na diváka pokojným a vyrovnaným dojmom. Z histórie je ale populárny aj portrét na výšku.

Osoba je umiestnená pred jednofarebným pozadím (biele, šedé, čierne). Takéto portréty pôsobia čisto, seriózne ale menej zaujímavo a pútavo. V prípade kreatívnejšieho klasického portrétu je využitá textúra v pozadí (skaly, mramor, drevo). V poslednom období sa využíva aj exteriér (urbanizmus alebo príroda). Takéto portréty naďalej vyzerajú seriózne, avšak ponúkajú divákovi okrem výpovedného charakteru o tom ako vyzeráte, aj jemnú dávku zaujímavosti v podobe prostredia v ktorom je portrét nasnímaný.

(Visited 23 times, 1 visits today)